Αναβάθμιση Εθνικού Κήπου

Φορέας Χρηματοδότησης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» 2014-2020

Δικαιούχος/

Φορέας Υλοποίησης

Δήμος Αθηναίων

Προϋπολογισμός

4.081.000 €

 

Διαρθρωτικό Ταμείο

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

 

Περιγραφή

Το έργο περιλαμβάνει  την αναβάθμιση των υποδομών του Εθνικού Κήπου, του πρώτου οργανωμένου χώρου πρασίνου της Νεότερης Ελλάδος που έχει χαρακτηριστεί ως Ιστορικός τόπος, με σεβασμό στην ιστορική μορφολογία και αισθητική, προκειμένου να επιλυθούν προβλήματα από τη φθορά του χρόνου, να προστατευθεί η βιοποικιλότητα, να αναβαθμιστεί η λειτουργία του και να αναδειχθεί περαιτέρω η πολιτισμική και περιβαλλοντική φυσιογνωμία του.

 

Στόχοι

Το έργο στοχεύει στην προστασία και ανάδειξη της βιοποικιλότητας και ιστορικότητας του Εθνικού Κήπου, καθώς και την αναβάθμιση της εικόνας και της λειτουργικότητας του. Επιπλέον, ενισχύονται οι μόνιμες και περιοδικές λειτουργίες του Κήπου που αφορούν στην αναψυχή, τον πολιτισμό, την εκπαίδευση και αναδεικνύεται περαιτέρω η υπερτοπική πολιτισμική και περιβαλλοντική σημασία του χώρου.

 

Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του έργου αναμένεται ουσιαστική βελτίωση της εικόνας και λειτουργίας του Εθνικού Κήπου αυξάνοντας έτσι την επισκεψιμότητά του. Επίσης, αναμένεται ότι το έργο θα αναδείξει τη διαχρονική ταυτότητα του ιστορικού τόπου και την ευρύτερη προβολή του στους κατοίκους και επισκέπτες της πόλης.

Τη λειτουργικότητα του έργου υποστηρίζει και εγκεκριμένη Διαχειριστική Μελέτη του Εθνικού Κήπου, ενώ στην ίδια κατεύθυνση θα συμβάλλουν και τα αποτελέσματα του μνημονίου συνεργασίας του Δήμου Αθηναίων με τη Βαυαρική Διαχείριση Κρατικών Παλατιών, Κήπων και Λιμνών, το οποίο υπογράφηκε τον Ιούνιο 2018 και αφορά στην εξειδίκευση της Διαχειριστικής Μελέτης του Εθνικού Κήπου, στη χάραξη μακροχρόνιων πολιτικών για τη βιωσιμότητα του Εθνικού Κήπου, καθώς και στη μεταφορά τεχνογνωσίας και επιμόρφωση του προσωπικού του Κήπου για τη βέλτιστη φροντίδα του.

Εκτύπωση σε pdf

 

Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Δήμου Αθηναίων, 
Εταιρεία Ανάπτυξης & Τουριστικής Προβολής Αθηνών

 

Level A conformance,
            W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0

Κλεισθένους 15, 105 52 Αθήνα
Τηλ: 210 3310011
Fax: 210 3224054

athensib@developathens.gr