Συνδυασμένες υπηρεσίες υγείας και συμβουλευτικής για ευάλωτες ομάδες κατοίκων της Αθήνας
Ανάπτυξη και Προβολή της Τουριστικής και Πολιτιστικής Ταυτότητας της Αθήνας
Πιλοτική Παρέμβαση σε Επιλεγμένη Περιοχή του Εμπορικού Τριγώνου
Βελτίωση και Αποκατάσταση Υπερτοπικού Άξονα Οδού Αιγαίου-Κράτητος
Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Προώθησης και Προβολής της Αθήνας μέσα από B2B και B2C κανάλια
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Δήμου Αθηναίων, 
Εταιρεία Ανάπτυξης & Τουριστικής Προβολής Αθηνών

 

Level A conformance,
            W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0

Κλεισθένους 15, 105 52 Αθήνα
Τηλ: 210 3310011
Fax: 210 3224054

athensib@developathens.gr