Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου

Το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) αποτελεί το πλαίσιο για την ορθή εφαρμογή και διαχείριση των παρεμβάσεων των Διαρθρωτικών Ταμείων στη Νέα Προγραμματική Περίοδο.  Ενσωματώνει τις νέες απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013 για την Προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020 και είναι κοινό για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Περισσότερες πληροφορίες στην παρακάτω διεύθυνση:

https://www.espa.gr/el/Pages/SDE_Diadikasies.aspx

Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Δήμου Αθηναίων, 
Εταιρεία Ανάπτυξης & Τουριστικής Προβολής Αθηνών

 

Level A conformance,
            W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0

Κλεισθένους 15, 105 52 Αθήνα
Τηλ: 210 3310011
Fax: 210 3224054

athensib@developathens.gr