Δείκτες

Το Ενιαίο Σύστημα Παρακολούθησης Δεικτών του ΕΣΠΑ 2014–2020 καταρτίστηκε με στόχο την ολοκληρωμένη ανταπόκριση στις απαιτήσεις των Κανονισμών των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) σχετικά με τους δείκτες των προγραμμάτων 2014-2020.

Περισσότερες πληροφορίες στην παρακάτω διεύθυνση:

https://www.espa.gr/el/Pages/staticDeiktes.aspx

Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Δήμου Αθηναίων, 
Εταιρεία Ανάπτυξης & Τουριστικής Προβολής Αθηνών

 

Level A conformance,
            W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0

Κλεισθένους 15, 105 52 Αθήνα
Τηλ: 210 3310011
Fax: 210 3224054

athensib@developathens.gr