ΠΕΠ «Αττική» 2014-2020

Ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης ΕΑΤΑ Α.Ε., έχει αναλάβει αρμοδιότητες διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-2020 για δράσεις της εγκεκριμένης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης με τίτλο: «Αθήνα 2020: Βιώσιμη Ανάπτυξη για τον τουρισμό, τον πολιτισμό, την καινοτομία». Οι δράσεις αφορούν στα παρακάτω:

  • Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας και ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας, μέσω της αξιοποίησης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της πόλης, με στρατηγική προτεραιότητα την ανάδειξη του τουριστικού και πολιτιστικού προϊόντος.
  • Βελτίωση Ποιότητας Ζωής των κατοίκων της πρωτεύουσας με αιχμή την πράσινη ανάπτυξη.
  • Αναζωογόνηση αστικού ιστού με στοχευμένες παρεμβάσεις σε κτίρια, πλατείες, υπαίθριους χώρους και γενικότερα στις υποδομές της πόλης.
  • Διαχείριση της κοινωνικής κρίσης με βασικούς πυλώνες την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού για τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής.
Οι δράσεις συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Η αρμοδιότητα του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΕΑΤΑ για τη διαχείριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-2020 που αφορά σε πράξεις πλην κρατικών ενισχύσεων έχει εκχωρηθεί με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 56/10.01.2018 (ΦΕΚ 72/Β/19-1-2018) απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής.

Η αρμοδιότητα του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΕΑΤΑ για τη διαχείριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-2020 που αφορά σε πράξεις κρατικών ενισχύσεων έχει εκχωρηθεί με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 4022/30-12-2020 (ΦΕΚ 6085/Β/31-12-2020) απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής.
Σχετικά αρχεία

Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Δήμου Αθηναίων, 
Εταιρεία Ανάπτυξης & Τουριστικής Προβολής Αθηνών

 

Level A conformance,
            W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0

Κλεισθένους 15, 105 52 Αθήνα
Τηλ: 210 3310011
Fax: 210 3224054

athensib@developathens.gr