Ένταξη της Πράξης "«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΗΠΑΡΙΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» του ΄Αξονα Προτεραιότητας (2) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2007- 2013», με Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης την ΕΑΤΑ" με κωδικό MIS 465447 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

pdfΈνταξη της Πράξης "«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΗΠΑΡΙΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» του ΄Αξονα Προτεραιότητας (2) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2007- 2013», με Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης την ΕΑΤΑ" με κωδικό MIS 465447 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

pdfΑνάκληση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης " «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΗΠΑΡΙΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» του ΄Αξονα Προτεραιότητας (2) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2007-2013», με Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης την ΕΑΤΑ" με κωδικό MIS 465447