Ένταξη της Πράξης "Ενίσχυση της Εξωστρέφειας των Αθηναϊκών Επιχειρήσεων" με κωδικό MIS 457181 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική

pdfΈνταξη της Πράξης "Ενίσχυση της Εξωστρέφειας των Αθηναϊκών Επιχειρήσεων" με κωδικό MIS 457181 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική

pdfΑπόφασης Ανάκλησης Ένταξης