Ένταξη της Πράξης "Προμήθεια και Εγκατάσταση σε θέση λειτουργίας πενήντα (50) μηχανισμών βύθισης- ανύψωσης με τηλεσκοπικό σύστημα (ή άλλου ισοδύναμου), τεσσάρων (4) κάδων τροχήλατων χωρητικότητας 660-1100lt" με κωδικό MIS 427949 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

pdfΈνταξη της Πράξης "Προμήθεια και Εγκατάσταση σε θέση λειτουργίας πενήντα (50) μηχανισμών βύθισης- ανύψωσης με τηλεσκοπικό σύστημα (ή άλλου ισοδύναμου), τεσσάρων (4) κάδων τροχήλατων χωρητικότητας 660-1100lt" με κωδικό MIS 427949 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

pdfΑνάκλησης απόφασης ένταξης πράξης