Ένταξη της Πράξης "Τεχνική Υποστήριξη της Ε.Α.Τ.Α. Α.Α.Ε σε εξειδικευμένα τεχνικά θέματα των Αναπτυξιακών Δράσεων που προγραμματίζονται για το Δήμο Αθηναίων " με κωδικό MIS 423782 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

pdfΈνταξη της Πράξης "Τεχνική Υποστήριξη της Ε.Α.Τ.Α. Α.Α.Ε σε εξειδικευμένα τεχνικά θέματα των Αναπτυξιακών Δράσεων που προγραμματίζονται για το Δήμο Αθηναίων " με κωδικό MIS 423782 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

pdf1η Τροποποίηση της Πράξης "Τεχνική Υποστήριξη της Ε.Α.Τ.Α. Α.Α.Ε σε εξειδικευμένα τεχνικά θέματα των Αναπτυξιακών Δράσεων που προγραμματίζονται για το Δήμο Αθηναίων" με κωδικό MIS 423782 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

pdfΟλοκλήρωση Πράξης " Τεχνική Υποστήριξη της Ε.Α.Τ.Α. Α.Α.Ε σε εξειδικευμένα τεχνικά θέματα των Αναπτυξιακών Δράσεων που προγραμματίζονται για το Δήμο Αθηναίων" με κωδικό ΟΠΣ 423782 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : <<ΑΤΤΙΚΗ>>