Διαχειριστική Επάρκεια δικαιούχων

Κατά την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013 επιδιώκεται η ενίσχυση της διοικητικής αποτελεσματικότητας των φορέων υλοποίησης (δικαιούχων) συγχρηματοδοτούμενων έργων με την θέσπιση κανόνων επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας τους πριν από την ανάληψη της ευθύνης εκτέλεσης έργων. Το σχετικό πλαίσιο και οι διαδικασίες αναλύονται στα αρχεία που παρατίθενται παρακάτω.

Σχετικά Αρχεία

 pdfΡυθμίσεις διαχειριστικής επάρκειας

zipΥπουργική απόφαση ρυθμίσεων διαχειριστικής επάρκειας