Η Ευρώπη στην Περιοχή μου, 2017

"Η Ευρώπη στην Περιοχή μου" είναι μια πανευρωπαϊκή εκστρατεία επικοινωνίας που ενθαρρύνει τους πολίτες να ανακαλύψουν και να μάθουν περισσότερα για τα έργα στην περιοχή που ζουν και τα οποία συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμμετέχουν πάνω από 20 χώρες μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Η φετινή καμπάνια περιλαμβάνει τέσσερις διαφορετικές πρωτοβουλίες:

  • εκδηλώσεις σε συγχρηματοδοτούμενα έργα
  • φωτογραφικό διαγωνισμό (από 2 Μαΐου έως 28 Αυγούστου 2017)
  • διαγωνισμό αναζήτησης έργου (projecthunt) (από 2 Μαΐου έως 15 Ιουνίου 2017)
  • και διαγωνισμό blogging (από 2 Μαΐου έως 28 Αυγούστου 2017)

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.espa.gr/el/pages/NewsFS.aspx?item=926