Εντάξεις

Απόφαση Ένταξης της Πράξης "Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για την Προώθηση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στον Δήμο Αθηναίων" με κωδικό MIS 479994 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού"

pdfΑπόφαση Ένταξης της Πράξης "Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για την Προώθηση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στον Δήμο Αθηναίων" με κωδικό MIS 479994 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού"

Για να προβάλετε σωστά αυτό το αρχείο θα πρέπει να το αποθηκεύσετε στο δίσκο σας. Κάντε δεξί κλικ στον τίτλο του αρχείου, επιλέξτε το «αποθηκεύεστε το σύνδεσμο ως» (save this link as) και στη συνέχεια αποθηκεύστε το αρχείο στο δίσκο σας.

pdf1η Τροποποίηση της Πράξης "Επιχορήγηση της Επιμελητηριακής Συνεργασίας για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στο Δήμο Αθηναίων για την ανάπτυξη και διάχυση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στις επιχειρήσεις" με κωδικό MIS 479994 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού"

pdfΑνάκλησης απόφασης ένταξης πράξης

Απόφαση Ένταξη της Πράξης "ΔΙΚΤΥΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ: ΣΥΝΕΝΩΣΗ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ" με κωδικό MIS 479998 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού"

pdfΑπόφαση Ένταξη της Πράξης "ΔΙΚΤΥΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ: ΣΥΝΕΝΩΣΗ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ" με κωδικό MIS 479998 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού"

Για να προβάλετε σωστά αυτό το αρχείο θα πρέπει να το αποθηκεύσετε στο δίσκο σας. Κάντε δεξί κλικ στον τίτλο του αρχείου, επιλέξτε το «αποθηκεύεστε το σύνδεσμο ως» (save this link as) και στη συνέχεια αποθηκεύστε το αρχείο στο δίσκο σας.

pdf1η Τροποποίηση της Πράξης "ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΔΙΚΤΥΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ: ΣΥΝΕΝΩΣΗ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ»" με κωδικό MIS 479998 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού"

Ένταξη της Πράξης "Ενίσχυση της Εξωστρέφειας των Αθηναϊκών Επιχειρήσεων" με κωδικό MIS 457181 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική

pdfΈνταξη της Πράξης "Ενίσχυση της Εξωστρέφειας των Αθηναϊκών Επιχειρήσεων" με κωδικό MIS 457181 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική

pdfΑπόφασης Ανάκλησης Ένταξης

Ένταξη της Πράξης "ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΕΔΣΝΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΑΛΕΩ" με κωδικό MIS 465284 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

pdfΈνταξη της Πράξης "ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΕΔΣΝΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΑΛΕΩ" με κωδικό MIS 465284 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"