Εντάξεις

Ένταξη της Πράξης "Προετοιμασία, Υποστήριξη, και Παρακολούθηση της Ε.Α.Τ.Α. Α.Α.Ε. σε εξειδικευμένα Αναπτυξιακά Τεχνικά και Νομικά Θέματα με σκοπό την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, της επιχειρηματικότητας και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στους δημότες. " με κωδικό MIS 427869 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

pdfΈνταξη της Πράξης "Προετοιμασία, Υποστήριξη, και Παρακολούθηση της Ε.Α.Τ.Α. Α.Α.Ε. σε εξειδικευμένα Αναπτυξιακά Τεχνικά και Νομικά Θέματα με σκοπό την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, της επιχειρηματικότητας και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στους δημότες. " με κωδικό MIS 427869 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

pdf1η Τροποποίηση της Πράξης "Προετοιμασία, Υποστήριξη, και Παρακολούθηση της Ε.Α.Τ.Α. Α.Α.Ε. σε εξειδικευμένα Αναπτυξιακά Τεχνικά και Νομικά Θέματα με σκοπό την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, της επιχειρηματικότητας και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στους δημότες. " με κωδικό MIS 427869 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

pdfΟλοκλήρωση Πράξης " Προετοιμασία, Υποστήριξη, και Παρακολούθηση της Ε.Α.Τ.Α. Α.Α.Ε. σε εξειδικευμένα Αναπτυξιακά Τεχνικά και Νομικά Θέματα με σκοπό την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, της επιχειρηματικότητας και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στους δημότες. " με κωδικό ΟΠΣ 427869 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : <<ΑΤΤΙΚΗ>>"

Ένταξη της Πράξης "«Ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών ευφυών πόλεων και εξάπλωση δημόσιων και ιδιωτικών σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης (wi-fi hotspots) σε γειτονιές της Αθήνας»" με κωδικό MIS 470252 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

pdfΈνταξη της Πράξης "«Ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών ευφυών πόλεων και εξάπλωση δημόσιων και ιδιωτικών σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης (wi-fi hotspots) σε γειτονιές της Αθήνας»" με κωδικό MIS 470252 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

pdfΑνάκληση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης " «Ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών ευφυών πόλεων και εξάπλωση δημόσιων και ιδιωτικών σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης (wi-fi hotspots) σε γειτονιές της Αθήνας»" με κωδικό MIS 470252

Ένταξη της Πράξης "Δημιουργία Δομής Στήριξης Νέων Επιχειρήσεων στο ΟΠΑ - Athens Center for Entrepreneurship (ACE)" με κωδικό MIS 465411 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

pdfΈνταξη της Πράξης "Δημιουργία Δομής Στήριξης Νέων Επιχειρήσεων στο ΟΠΑ - Athens Center for Entrepreneurship (ACE)" με κωδικό MIS 465411 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

pdfΑνάκληση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης " Δημιουργία Δομής Στήριξης Νέων Επιχειρήσεων στο ΟΠΑ - Athens Center for Entrepreneurship (ACE)" με κωδικό MIS 465411

Ένταξη της Πράξης "ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΕΣ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ" με κωδικό MIS 465308 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

pdfΈνταξη της Πράξης "ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΕΣ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ" με κωδικό MIS 465308 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

pdfΑνάκληση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης " ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΕΣ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ" με κωδικό MIS 465308

Ένταξη της Πράξης "Ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρηματικών πρακτικών σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο Δήμο Αθηναίων" με κωδικό MIS 465084 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

pdfΈνταξη της Πράξης "Ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρηματικών πρακτικών σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο Δήμο Αθηναίων" με κωδικό MIS 465084 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

pdfΑνάκληση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης " Ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρηματικών πρακτικών σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο Δήμο Αθηναίων" με κωδικό MIS 465084

Ένταξη της Πράξης "«Εξοικονόμηση ενέργειας με τη χρήση καινοτόμου συστήματος τηλεδιαχείρισης και φωτιστικών σωμάτων τύπου LED» " με κωδικό MIS 465082 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

pdfΈνταξη της Πράξης "«Εξοικονόμηση ενέργειας με τη χρήση καινοτόμου συστήματος τηλεδιαχείρισης και φωτιστικών σωμάτων τύπου LED»" με κωδικό MIS 465082 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

pdfΑνάκληση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης " «Εξοικονόμηση ενέργειας με τη χρήση καινοτόμου συστήματος τηλεδιαχείρισης και φωτιστικών σωμάτων τύπου LED»" με κωδικό MIS 465082