Εντάξεις

Ένταξη της Πράξης "Δημιουργία πλατφόρμας εξυπηρέτησης πολιτών και δικτύωσης με τις υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων" με κωδικό MIS 457058 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

pdfΈνταξη της Πράξης "Δημιουργία πλατφόρμας εξυπηρέτησης πολιτών και δικτύωσης με τις υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων" με κωδικό MIS 457058 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

pdfΟλοκλήρωση Πράξης " Δημιουργία πλατφόρμας εξυπηρέτησης πολιτών και δικτύωσης με τις υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων" με κωδικό ΟΠΣ 457058 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : <<ΑΤΤΙΚΗ>>

Ένταξη της Πράξης "Διοργάνωση Ετήσιου Travel Trade Workshop & Συνεδρίου 2014" με κωδικό MIS 464639 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική

pdfΈνταξη της Πράξης "Διοργάνωση Ετήσιου Travel Trade Workshop & Συνεδρίου 2014" με κωδικό MIS 464639 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική

pdfΟλοκλήρωση Πράξης " Διοργάνωση Ετήσιου Travel Trade Workshop & Συνεδρίου 2014" με κωδικό ΟΠΣ 464639 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : <<ΑΤΤΙΚΗ>>

Ένταξη της Πράξης "ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΙΚΡOΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. " με κωδικό MIS 464644 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

pdfΈνταξη της Πράξης "ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΙΚΡOΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. " με κωδικό MIS 464644 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

pdfΟλοκλήρωση Πράξης " ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΙΚΡOΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. " με κωδικό ΟΠΣ 464644 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : <<ΑΤΤΙΚΗ>>

Ένταξη της Πράξης "ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΒΑΘΡΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ" με κωδικό MIS 465443 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

pdfΈνταξη της Πράξης "ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΒΑΘΡΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ" με κωδικό MIS 465443 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

pdfΟλοκλήρωση Πράξης " ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΒΑΘΡΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ" με κωδικό ΟΠΣ 465443 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : <<ΑΤΤΙΚΗ>>

Ένταξη της Πράξης "Ανάπτυξη Εφαρμογών που προάγουν την Τοπική Ανάπτυξη με την Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤΚ) " με κωδικό MIS 466116 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

pdfΈνταξη της Πράξης "Ανάπτυξη Εφαρμογών που προάγουν την Τοπική Ανάπτυξη με την Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤΚ) " με κωδικό MIS 466116 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

pdfΟλοκλήρωση Πράξης " Ανάπτυξη Εφαρμογών που προάγουν την Τοπική Ανάπτυξη με την Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤΚ)" με κωδικό ΟΠΣ 466116 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα :<<ΑΤΤΙΚΗ>>

Ένταξη της Πράξης "Τεχνική Υποστήριξη της Ε.Α.Τ.Α. Α.Α.Ε σε εξειδικευμένα τεχνικά θέματα των Αναπτυξιακών Δράσεων που προγραμματίζονται για το Δήμο Αθηναίων " με κωδικό MIS 423782 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

pdfΈνταξη της Πράξης "Τεχνική Υποστήριξη της Ε.Α.Τ.Α. Α.Α.Ε σε εξειδικευμένα τεχνικά θέματα των Αναπτυξιακών Δράσεων που προγραμματίζονται για το Δήμο Αθηναίων " με κωδικό MIS 423782 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

pdf1η Τροποποίηση της Πράξης "Τεχνική Υποστήριξη της Ε.Α.Τ.Α. Α.Α.Ε σε εξειδικευμένα τεχνικά θέματα των Αναπτυξιακών Δράσεων που προγραμματίζονται για το Δήμο Αθηναίων" με κωδικό MIS 423782 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

pdfΟλοκλήρωση Πράξης " Τεχνική Υποστήριξη της Ε.Α.Τ.Α. Α.Α.Ε σε εξειδικευμένα τεχνικά θέματα των Αναπτυξιακών Δράσεων που προγραμματίζονται για το Δήμο Αθηναίων" με κωδικό ΟΠΣ 423782 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : <<ΑΤΤΙΚΗ>>