Εντάξεις

Ένταξη της Πράξης "Δημιουργία Θερμοκοιτίδας Υποστήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων στο Δήμο Αθηναίων." με κωδικό MIS 465418 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

pdfΈνταξη της Πράξης "Δημιουργία Θερμοκοιτίδας Υποστήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων στο Δήμο Αθηναίων." με κωδικό MIS 465418 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

pdfΟλοκλήρωση Πράξης " ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΟΦΥΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ" με κωδικό ΟΠΣ 465418 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : <<ΑΤΤΙΚΗ>>

Ένταξη της Πράξης " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ ΚΑΙ ΛΕΩΝΙΔΟΥ - ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ (3η ΔΚ)" με κωδικό MIS 427866 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

pdfΈνταξη της Πράξης " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ ΚΑΙ ΛΕΩΝΙΔΟΥ - ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ (3η ΔΚ)" με κωδικό MIS 427866 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

pdf1η Τροποποίηση της Πράξης " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ ΚΑΙ ΛΕΩΝΙΔΟΥ - ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ (3η ΔΚ)" με κωδικό MIS 427866 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

pdfΟλοκλήρωση Πράξης " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ ΚΑΙ ΛΕΩΝΙΔΟΥ - ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ (3η ΔΚ)" με κωδικό ΟΠΣ 427866 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : <<ΑΤΤΙΚΗ>>

Ένταξη της Πράξης "«Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στις Διαδικασίες Εισαγωγής και Φιλοξενίας Παιδιών στους Παιδικούς Σταθμούς του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών»" με κωδικό MIS 467422 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

pdfΈνταξη της Πράξης "«Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στις Διαδικασίες Εισαγωγής και Φιλοξενίας Παιδιών στους Παιδικούς Σταθμούς του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών»" με κωδικό MIS 467422 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

pdf1η Τροποποίηση

pdfΟλοκλήρωση Πράξης " «Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στις Διαδικασίες Εισαγωγής και Φιλοξενίας Παιδιών στους Παιδικούς Σταθμούς του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών»" με κωδικό ΟΠΣ 467422 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : <<ΑΤΤΙΚΗ>>

Ένταξη της Πράξης "ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ" με κωδικό MIS 452164 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

pdfΈνταξη της Πράξης "ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ" με κωδικό MIS 452164 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

pdfTροποποίηση Απόφασης Ένταξης με κωδικό 452164 (Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας) Δικαιούχος ΕΑΤΑ

pdf2η Τροποποίηση της Πράξης "ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ" με κωδικό MIS 452164 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

pdfΟλοκλήρωση Πράξης " ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ" με κωδικό ΟΠΣ 452164 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : <<ΑΤΤΙΚΗ>>