Εντάξεις

Ένταξη της Πράξης "ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ" με κωδικό MIS 465416 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

pdfΈνταξη της Πράξης "ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ" με κωδικό MIS 465416 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

pdf1η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης

pdfΟλοκλήρωση Πράξης " ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ" με κωδικό ΟΠΣ 465416 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : <<ΑΤΤΙΚΗ>>

Ένταξη της Πράξης "ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ – ΠΡΩΗΝ 2Ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 80-82 & ΧΕΫΔΕΝ 35" με κωδικό MIS 455366 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

pdfΈνταξη της Πράξης "ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ – ΠΡΩΗΝ 2Ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 80-82 & ΧΕΫΔΕΝ 35" με κωδικό MIS 455366 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

pdf1η Τροποποίηση της Πράξης "ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ – ΠΡΩΗΝ 2Ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 80-82 & ΧΕΫΔΕΝ 35" με κωδικό MIS 455366 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

pdfΟλοκλήρωση Πράξης " ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ – ΠΡΩΗΝ 2Ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 80-82 & ΧΕΫΔΕΝ 35" με κωδικό ΟΠΣ 455366 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: <<ΑΤΤΙΚΗ>>

Ένταξη της Πράξης "ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ 50ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ 4ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 105ου-166ου ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ 25ου -138ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΗΣ 7ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ" με κωδικό MIS 464641 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

pdfΈνταξη της Πράξης "ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ 50ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ 4ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 105ου-166ου ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ 25ου -138ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΗΣ 7ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ" με κωδικό MIS 464641 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

pdf1η Τροποποίηση της Πράξης "ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ 50ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ- ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ 4ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 105ου-166ου ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ 25ου -138ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΗΣ 7ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ" με κωδικό MIS 464641 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

pdfΟλοκλήρωση Πράξης " ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ 50ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ 4ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 105ου-166ου ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ 25ου -138ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΗΣ 7ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ" με κωδικό ΟΠΣ 464641 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : <<ΑΤΤΙΚΗ>>

Ένταξη της Πράξης "ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ – «ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ INNOVATHENS»" με κωδικό MIS 457155 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

pdfΈνταξη της Πράξης "ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ – «ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ INNOVATHENS»" με κωδικό MIS 457155 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

pdfTροποποίηση Απόφασης Ένταξης με κωδικό 457155 Δικαιούχος Τεχνοπολις ΑΕ

pdf2η Τροποποίηση της Πράξης "ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ – «ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ INNOVATHENS»" με κωδικό MIS 457155 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

pdfΟλοκλήρωση Πράξης " ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ – «ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ INNOVATHENS»" με κωδικό ΟΠΣ 457155 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα :<<ΑΤΤΙΚΗ>>