Εντάξεις

Ένταξη της Πράξης "ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 4β ΣΤΟ 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ" με κωδικό MIS 427366 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

pdfΈνταξη της Πράξης "ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 4β ΣΤΟ 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ" με κωδικό MIS 427366 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

pdf1η Τροποποίηση της Πράξης "ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 4β ΣΤΟ 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ" με κωδικό MIS 427366 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

pdf2η Τροποποίηση της Πράξης "ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 4β ΣΤΟ 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ" με κωδικό MIS 427366 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

pdf3η Τροποποίηση της Πράξης "ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 4β ΣΤΟ 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ" με κωδικό MIS 427366 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

pdfΟλοκλήρωση Πράξης " ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 4β ΣΤΟ 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ" με κωδικό ΟΠΣ 427366 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα :<<ΑΤΤΙΚΗ>>

Ένταξη της Πράξης "ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ" με κωδικό MIS 457740 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

pdfΈνταξη της Πράξης "ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ" με κωδικό MIS 457740 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

pdfΟλοκλήρωση Πράξης " ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ" με κωδικό ΟΠΣ 457740 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : <<ΑΤΤΙΚΗ>>

Ένταξη της Πράξης "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΓΛΥΠΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ " με κωδικό MIS 465081 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

pdfΈνταξη της Πράξης "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΓΛΥΠΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ " με κωδικό MIS 465081 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

pdf1η Τροποποίηση της Πράξης "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΓΛΥΠΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ " με κωδικό MIS 465081 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

pdf2η Τροποποίηση της Πράξης "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΓΛΥΠΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ " με κωδικό MIS 465081 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

pdfΟλοκλήρωση Πράξης " ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΓΛΥΠΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ " με κωδικό ΟΠΣ 465081 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : <<ΑΤΤΙΚΗ>>

Ένταξη της Πράξης "ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ" με κωδικό MIS 456797 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

pdfΈνταξη της Πράξης "ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ" με κωδικό MIS 456797 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

pdfΟλοκλήρωση Πράξης " ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ" με κωδικό ΟΠΣ 456797 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : <<ΑΤΤΙΚΗ>>

Ένταξη της Πράξης "Στοχευμένες παρεμβάσεις για τη συνολική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος του Δήμου της Αθήνας" με κωδικό MIS 464646 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

pdfΈνταξη της Πράξης "Στοχευμένες παρεμβάσεις για τη συνολική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος του Δήμου της Αθήνας" με κωδικό MIS 464646 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

pdf1η τροποποίηση απόφασης ένταξης

pdf2η τροποποίηση απόφασης ένταξης

pdf3η τροποποίηση της Πράξης "Στοχευμένες παρεμβάσεις για τη συνολική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος του Δήμου της Αθήνας" με κωδικό MIS 464646 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

pdfΟλοκλήρωση Πράξης " Στοχευμένες παρεμβάσεις για τη συνολική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος του Δήμου της Αθήνας" με κωδικό ΟΠΣ 464646 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : <<ΑΤΤΙΚΗ>>

Ένταξη της Πράξης "ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ" με κωδικό MIS 464022 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

pdfΈνταξη της Πράξης "ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ" με κωδικό MIS 464022 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

pdfΤροποποίηση απόφασης ένταξης

pdf2η Τροποποίηση της Πράξης "ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ" με κωδικό MIS 464022 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

pdf3η Τροποποίηση της Πράξης "ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ" με κωδικό MIS 464022 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

pdfΟλοκλήρωση Πράξης " ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ" με κωδικό ΟΠΣ 464022 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : <<ΑΤΤΙΚΗ>>