Εντάξεις

Ένταξη της Πράξης "ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΦΩΤΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ" με κωδικό MIS 451780 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

pdfΈνταξη της Πράξης "ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΦΩΤΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ" με κωδικό MIS 451780 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

pdf1η Τροποποίηση της Πράξης "ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΦΩΤΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ" με κωδικό MIS 451780 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

pdfΟλοκλήρωση Πράξης " ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΦΩΤΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ" με κωδικό ΟΠΣ 451780 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : <<ΑΤΤΙΚΗ>>

Ένταξη της Πράξης "ΔΟΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΣΕΥ - ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ" με κωδικό MIS 480002 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

pdfΈνταξη της Πράξης "ΔΟΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΣΕΥ - ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ" με κωδικό MIS 480002 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

pdf1η τροποποίηση απόφασης

pdfΟλοκλήρωση Πράξης " ΔΟΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΣΕΥ - ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ" με κωδικό ΟΠΣ 480002 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : <<ΑΤΤΙΚΗ>>

Ένταξη της Πράξης "Πιλοτικές – Καινοτόμες Δράσεις Εναλλακτικών Μεθόδων, Μηχανισμών και Εργαλείων Τουριστικής Προβολής της Αθήνας" με κωδικό MIS 482254 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

pdfΈνταξη της Πράξης "Πιλοτικές – Καινοτόμες Δράσεις Εναλλακτικών Μεθόδων, Μηχανισμών και Εργαλείων Τουριστικής Προβολής της Αθήνας" με κωδικό MIS 482254 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

pdf1η Τροποποίηση της Πράξης "Πιλοτικές – Καινοτόμες Δράσεις Εναλλακτικών Μεθόδων, Μηχανισμών και Εργαλείων Τουριστικής Προβολής της Αθήνας" με κωδικό MIS 482254 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

pdfΟλοκλήρωση Πράξης " Πιλοτικές – Καινοτόμες Δράσεις Εναλλακτικών Μεθόδων, Μηχανισμών και Εργαλείων Τουριστικής Προβολής της Αθήνας" με κωδικό ΟΠΣ 482254 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : <<ΑΤΤΙΚΗ>>

Ένταξη της Πράξης "ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 4 ΣΤΟ 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ" με κωδικό MIS 427379 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

pdfΈνταξη της Πράξης "ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 4 ΣΤΟ 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ" με κωδικό MIS 427379 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

pdf1η Τροποποίηση της Πράξης "ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 4 ΣΤΟ 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ" με κωδικό MIS 427379 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

pdf2η Τροποποίηση της Πράξης "ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 4 ΣΤΟ 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ" με κωδικό MIS 427379 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

pdf3η Τροποποίηση της Πράξης "ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 4 ΣΤΟ 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ" με κωδικό MIS 427379 στο ΕπιχειρησιακόΠρόγραμμα "Αττική"

pdfΟλοκλήρωση Πράξης " ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 4 ΣΤΟ 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ" με κωδικό ΟΠΣ 427379 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: <<ΑΤΤΙΚΗ>>

Ένταξη της Πράξης "ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ 24ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΗΣ 5ΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 8ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ 4ΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΗΣ 6ΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ" με κωδικό MIS 464642 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

pdfΈνταξη της Πράξης "ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ 24ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΗΣ 5ΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 8ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ 4ΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΗΣ 6ΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ" με κωδικό MIS 464642 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

pdf1η Τροποποίηση της Πράξης "ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ 24ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΗΣ 5ΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 8ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ 4ΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΗΣ 6ΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ" με κωδικό MIS 464642 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

pdfΟλοκλήρωση Πράξης " ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ 24ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΗΣ 5ΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 8ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ 4ΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΗΣ 6ΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ" με κωδικό ΟΠΣ 464642 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα :<<ΑΤΤΙΚΗ>>