Εντάξεις

Ένταξη της Πράξης "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΠΑΨ" με κωδικό MIS 465080 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

pdfΈνταξη της Πράξης "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΠΑΨ" με κωδικό MIS 465080 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

pdfΟλοκλήρωση Πράξης " ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΠΑΨ" με κωδικό ΟΠΣ 465080 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : <<ΑΤΤΙΚΗ>>

Ένταξη της πράξης «Αποκατάσταση Διατηρητέου Κτηρίου στην οδό Θεοτοκοπούλου 34 για τη λειτουργία Πολιτιστικού Κέντρου" με κωδικό MIS 454208 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

pdfΈνταξη της πράξης «Αποκατάσταση Διατηρητέου Κτηρίου στην οδό Θεοτοκοπούλου 34 για τη λειτουργία Πολιτιστικού Κέντρου" με κωδικό MIS 454208 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

pdf1η Τροποποίηση της Πράξης "Αποκατάσταση Διατηρητέου Κτηρίου στην οδό Θεοτοκοπούλου 34 για τη λειτουργία Πολιτιστικού Κέντρου" με κωδικό MIS 454208 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

pdf2η Τροποποίηση της Πράξης "Αποκατάσταση Διατηρητέου Κτηρίου στην οδό Θεοτοκοπούλου 34 για τη λειτουργία Πολιτιστικού Κέντρου" με κωδικό MIS 454208 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

pdfΟλοκλήρωση Πράξης " Αποκατάσταση Διατηρητέου Κτηρίου στην οδό Θεοτοκοπούλου 34 για τη λειτουργία Πολιτιστικού Κέντρου" με κωδικό ΟΠΣ 454208 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : <<ΑΤΤΙΚΗ>>

Ένταξη της Πράξης "ΣΕΡΑΦΕΙΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ-ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣTΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ" με κωδικό MIS 429722 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

pdfΈνταξη της Πράξης "ΣΕΡΑΦΕΙΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ-ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣTΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ" με κωδικό MIS 429722 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

pdf1η Τροποποίηση της Πράξης "ΣΕΡΑΦΕΙΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ-ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣTΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ" με κωδικό MIS 429722 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

pdf2η Τροποποίηση της Πράξης "ΣΕΡΑΦΕΙΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ-ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣTΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ" με κωδικό MIS 429722 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

pdf3η Τροποποίηση της Πράξης "ΣΕΡΑΦΕΙΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ-ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣTΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ" με κωδικό MIS 429722 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

pdfΟλοκλήρωση Πράξης " ΣΕΡΑΦΕΙΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ-ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣTΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ" με κωδικό ΟΠΣ 429722 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : <<ΑΤΤΙΚΗ>>

Ένταξη της Πράξης ""Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα-Αξιοποίηση της Έρευνας στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών"" με κωδικό MIS 464052 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

pdfΈνταξη της Πράξης ""Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα-Αξιοποίηση της Έρευνας στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών"" με κωδικό MIS 464052 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

pdfΟλοκλήρωση Πράξης " "Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα-Αξιοποίηση της Έρευνας στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών"" με κωδικό ΟΠΣ 464052 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : <<ΑΤΤΙΚΗ>>

Ένταξη της Πράξης "Προσθήκη πτέρυγας στα 88ο & 68ο Νηπιαγωγεία και 90ο & 123ο Δημοτικά Σχολεία Αθήνας – Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις." με κωδικό MIS 452021 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

pdfΈνταξη της Πράξης "Προσθήκη πτέρυγας στα 88ο & 68ο Νηπιαγωγεία και 90ο & 123ο Δημοτικά Σχολεία Αθήνας – Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις." με κωδικό MIS 452021 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

pdf1η Τροποποίηση της Πράξης "Προσθήκη πτέρυγας στα 88ο & 68ο Νηπιαγωγεία και 90ο & 123ο Δημοτικά Σχολεία Αθήνας – Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις." με κωδικό MIS 452021 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

pdf2η Τροποποίηση της Πράξης "Προσθήκη πτέρυγας στα 88ο & 68ο Νηπιαγωγεία και 90ο & 123ο Δημοτικά Σχολεία Αθήνας – Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις." με κωδικό MIS 452021 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

pdfΟλοκλήρωση Πράξης " Προσθήκη πτέρυγας στα 88ο & 68ο Νηπιαγωγεία και 90ο & 123ο Δημοτικά Σχολεία Αθήνας – Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις." με κωδικό ΟΠΣ 452021 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα :<<ΑΤΤΙΚΗ>>